2021-08-19 15:18:05

O B A V I J E S T

- o prethodnoj provjeri sposobnosti kandidata

prijavljenih na natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi


Osnovna škola Ivana Perkovca Šenkovec