2021-02-02 13:42:15

O B A V I J E S T

- o prethodnoj provjeri sposobnosti kandidata

prijavljenih na natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi


Osnovna škola Ivana Perkovca Šenkovec