2022-06-11 05:44:46

Projekt - Jedna vura, dva vugla

Učenici petih razreda doblili su na satu matematike projektni zadatak - Jedna vura, dva ugla u sklopu nastavne cjeline - Geometrija ravnine, nastavna jedinica - Kutovi.

 

Radeći u timu od 4 učenika trebali su izraditi  maketu ure prema dobivenim uputama. Uz to su trebali osmislititi barem5 zadataka koji se mogu modelirat i rješavati urom.

Pogledajte njihove primjere satova i neke od zadataka koje su osmislili.

Ružica Glogović, učiteljica matematike


Osnovna škola Ivana Perkovca Šenkovec