2022-06-10 16:03:22

Projekt - Čipka

Projektni zadatak vezan je na našu tradiciju čipkarstva, posebno na Pašku čipku. Naime, Paška čipka je od 2009. godine upisana u UNESCO - ov registar nematerijalne kulturne baštine. Čipkarstvo na otoku Pagu i dalje se održava zahvaljujući Čipkarskoj školi koja su osnovali 1906. godine.

 

 

​Radeći u timu od 4 učenika (ili individualno) trebali su izraditi čipku prema danim primjerima i uputama: pripremit tvrđi karton i konstruirati pravilni mnogokut. U sve vrhove mnogokuta učvrstiti pribadače, zatim početi s jednim vrhom i iz njega povlačiti konce do svih preostalih vrhova. Velika većina timove se opredjelila za 24 - kut, neki su pokušali i sa 22 - kutom i 30 - kutom. Konačan rezultat njihovog truda možete vidjeti i ovdje.

  

Radovi su prekrasni, zar ne?

Ružica Glogović, učiteljica matematike


Osnovna škola Ivana Perkovca Šenkovec