2022-03-24 09:00:58

Svjetski dan obilježavanja broja π – 14.ožujka.2022.

Svake godine na dan 14. ožujka u našoj školi obilježavamo Svjetski dan broja pi. Ove godine smo se odlučili za nešto drugačiji pristup pa pročitaje.

Broj pi definiramo kao omjer duljine kružnice (opsega) i njezinog promjera. Broj pi označvamo grčki slovom π, a njegova vrijednost na dvije decimale iznosi 3.14 (iako ima beskonačno mnogo decimala). Ovdje smo u nekoliko koraka pokušali prikazati kako do broja pi malim pokusom:

Naša pogreška u mjerenju bila je pribižno - 0.4%.

Na stranici http://folk.ntnu.no/krill/25.htm opisano je kako memorirati broj pi na 1000 decimalnih mjesta zamijenom znamenaka slovima i sastavljanjem odgovarajućih pjesama.

Jedna od zanimljivijih metoda pamćenja znamenaka broja je smišljanje rečenica u kojima duljina pojedine riječi odgovara pojedinoj znamenci broja π.

Ruđer Bošković, 1918. spjevao je prvih 30 decimala:

Nek i sada i vazda slavljeno

 3    1    4   1     5        9

na Zemlji jeste ime onoga

 2       6        5      3       5

Arhimeda, helenskog mudraca!

     8                  9                 7

Domišljat bje on kao Ptolomej;

      9         3     2    3        8

Svet plamen on podade nama tad;

  4       6         2        6         4      3

Kad kružnicu baš on odredio

  3         8         3     2       7

računajuć.......

      9

Luka Munić, učenik 7.b, pokušao je spjevati prvih 25 decimala broja pi, ali naravno na svoj način. Pročitajte i sami procijenite koliko je bio uspješan u tome.

Ako (3) i (1) voli (4) i (1) pamti (5) zavičajnu (9) tu (2)

bogatu (6) sliku (5), ako (3) vazda (5) promatra (8)

osjećajno (9) ljepotu (7) maslinika (9),

ona (3) će (2) baš (3) zauvijek (8) tugu (4)

sprati (6) sa (2) suznog (6) lica (4) tog (3)

Nadam se da se i vama sviđa. Imamo pravog pjesnika među našim sedmašima, zar ne?!

Ružica Glogović, učiteljica matematike


Osnovna škola Ivana Perkovca Šenkovec