2021-10-22 15:03:00

Natječaj za radno mjesto učitelja-ice glazbene kulture - obavijest o provođenju testiranja

Temeljem članka 12. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje,  obavještavamo Vas o provođenju testiranja za radno mjesto učitelja/ice glazbene kulture.  

Usmeno testiranje provest će se u ponedjeljak, 25.10.2021. godine, s početkom u 09:00 sati prostoru OŠ Ivana Perkovca.

Prethodnoj provjeri sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja, kako slijedi:

  1. Kristina Kačarovski
  2. Dorian Milinković
  3. Vjekoslav Fresl

Kandidat je dužan sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu).

Usmeno testiranje provodi Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje u sastavu od tri člana.

Područja iz kojih se obavlja testiranje kandidata u pravilu su:

  • intelektualno-kognitivne te psihološke sposobnosti
  • informatička pismenost
  • stručno- pedagoške i metodičke kompetencije- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10, 82/19, 43/20 i  100/21).

Svi članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati do tri pitanja iz prethodno navedenih područja, a odgovori se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1-5 bodova i na kraju zbrajaju.

                                   Povjerenstvo

 za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

 

Obavijest o izboru kandidata po natječaju: Dorian Milinković, mag. muzike


Osnovna škola Ivana Perkovca Šenkovec